Mastery learning: leer pas iets nieuws als je het vorige meester bent

Heb je al gehoord van mastery learning? Zo neen, ben je niet alleen. Nochtans bestaat deze pedagogische methode al vijftig jaar. Ze belooft een hoog leerrendement voor alle types van cursisten, ongeacht hun voorkennis of ervaring. Of ze die belofte ook waarmaakt? Lees vooral verder!

Leren naar een niveau toe, niet volgens een duurtijd

Mastery learning werd als pedagogische methode voorgesteld door Benjamin Bloom in 1968. Het schrijft voor dat je niet leert volgens vooraf vastgelegde termijnen, maar toewerkt naar een kennisniveau.

Zo duurt een opleiding bijvoorbeeld niet standaard twee dagen voor alle deelnemers, ongeacht hun voorkennis. Neen, bij mastery learning moet de student de materie met een bepaalde moeilijkheidsgraad meester zijn voordat hij of zij overgaat naar een volgend niveau. Dat verklaart meteen ‘mastery’ in de naam.

Weg met one-size-fits-all

Mastery learning komt tegemoet aan het principe dat iedereen uniek is als student. Iedereen heeft een eigen tempo, voorkennis en interesses. Sommige mensen zijn in staat om zich lang te focussen, anderen niet. Sommigen hebben nood aan veel herhaling, voor anderen volstaat één uitleg. De one-size-fits-all-benadering die we gebruiken in het klassikale onderwijs houdt hier geen rekening mee.

Sal Kahn verwoordt het mooi in deze TED-talk:

Hoe pas je mastery learning toe? Online!

Een klassikale setting leent zich moeilijk tot mastery learning. Online leren daarentegen des te beter. Want net als mastery learning, geldt dat een goede e-learning …

… flexibel is

De cursist leert waar en wanneer hij wil en op basis van zijn eigen voorkennis.

… de cursist motiveert

De deelnemer moet uitgedaagd worden om verder te gaan, via:

 • Een variëteit aan inhoud en uitdagingen. Enkele mogelijkheden zijn sterke video, een ruim aanbod aan oefeningen, opdrachten en examens.
 • De verzameling van punten en badges en de mogelijkheid om zich te meten met anderen.
 • Een rijk aanbod aan cursustypes.

… opbouwt van eenvoudig naar complex

Learn to walk before you run. Complexe kennis bouwt altijd verder op eenvoudige. Dat is allang geweten en staat beschreven in literatuur rond cognitieve wetenschap en cognitive load theory.

Badges, de mijlpalen in mastery learning

Een online mastery learning-cursus moet de deelnemer in de juiste richting sturen en de cursist de mogelijkheid geven te controleren hoe ver hij staat in een kennisdomein. Een (digitale) badge is daar een perfect middel voor. Zo’n ‘mastery level-badge’ wordt gebruikt om:

 • Doelstellingen vast te leggen zoals een bepaald niveau bereiken,
  Illustratie: edstuckinthecloud.com/tag/open-badges

  een opleiding succesvol afronden of een ervaring voltooien.

 • Gedrag te stimuleren, als een plezierige vorm van gamificatie. Een badge onderscheidt opgedane kennis of verworven vaardigheden.
 • Resultaten bekend te maken. Een badge geeft een goed beeld van de competenties van de cursisten, hun verwezenlijkingen en sterke punten. Die kunnen worden meegedeeld aan potentiële werkgevers of klanten.

Een mastery level badge kan ook tijdsafhankelijk gemaakt worden. Een cursist kan ze verdienen, maar ook kwijtspelen als hij de kennis niet onderhoudt.

Wat zijn de voordelen van mastery learning?

Groter leereffect

Proponenten van mastery learning, zoals Sal Kahn, beweren dat de methode een hoger leerrendement heeft. Zo maximaliseert de cursist zijn geïnvesteerde tijd en moeite, en diens werkgever zijn financieel rendement op de opleiding.

Een benchmark voor een HR- en competentiebeleid

De duidelijk herkenbare mijlpalen in mastery learning staan HR- of competentiemanagers toe om de voortgang van hun medewerkers op te volgen. Zo definiëren ze gemakkelijker verdere stappen om de werknemer te laten groeien. Het mastery learning-platform voorziet het groeipad en controleert of het lukt.

De herkenbaarheid van badges

Vaak is het voordelig om een kennisniveau objectief te kunnen weergeven, bijvoorbeeld voor consultants die naar externe bedrijven trekken. Zij kunnen uitpakken met hun mastery level badges als maatstaf voor hun kennis.

De voorwaarden: het gaat niet vanzelf!

Is deze methode dan helemaal rozengeur en maneschijn? Een gegarandeerde methode voor een gigantisch leerrendement?

Het antwoord: ja … als. Opdat een mastery learning-traject zou slagen moet aan vijf voorwaarden voldaan worden. Die erkende bedenker Bloom destijds zelf al in zijn paper Learning for mastery:

 1. De student moet voldoende bekwaam zijn voor deze relatief veeleisende methodiek.
 2. De instructies moeten van hoge kwaliteit zijn, om de cursist maximaal uit te dagen.
 3. De student moet deze instructies vervolgens goed genoeg begrijpen.
 4. De methode vraagt een sterk doorzettingsvermogen en grote tijdsbesteding van de cursist.
 5. Die tijdbesteding moet zijn werkgever hem ook toestaan.

Conclusie: hoge investering, grote output

Samengevat lijkt mastery learning ons een geschikte methode voor meer ambitieuze opleidingstrajecten die een formele kant hebben. Houd er rekening mee dat de opbouw ervan heel wat voorbereiding vergt en dat de opleiding veel vraagt van de cursist. Maar eens aan die voorwaarden is voldaan, kan een mastery learning-traject wonderen doen voor de ontwikkeling van een werknemer. Precies daarom hebben wij van Cevora sinds kort ook een opleiding die deze methode toepast in ons aanbod voor business-, proces- en functionele analisten, genaamd The Master Channel.

Wat denk jij?

Kende je de methode al? Zo ja, wat zijn je ervaringen ermee? Zo neen, lijkt het je interessant om toe te passen? Of is het toch een bubbel die je gemakkelijk doorprikt? Deel je mening in een reactie hieronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

LEERNIEUWS IN UW MAILBOX

U vindt Lerenmetresultaat.be een leuke bron van inspiratie? Maar u wilt graag nog meer lezen over het organiseren van opleidingen? Of u wilt onze Cevora-opleidingen beter leren kennen? Schrijf u dan nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Gerelateerde posts