Welzijn op het werk: investeer in opleidingen

België hoort bij de besten van de klas

Wil je gelukkig worden? Dan kom je met typisch Belgische zelfspot en mosselen met friet al een heel eind. In een recente rangschikking van de gelukkigste landen ter wereld, prijkt België op een eerbiedwaardige zestiende plaats.

So far, so good. Maar wat zeggen de cijfers specifiek over welzijn op het werk? Tenslotte brengen we daar een flink stuk van onze tijd door. Heel wat studies tonen aan dat het loont om te investeren in welzijn in uw bedrijf. Het zorgt voor , hogere motivatie, enzovoort. Je zou denken dat bedrijven die kans met beide handen grijpen.

En toch …

Volgens een recente studie staan Belgische bedrijven voor een grote uitdaging om welzijn bovenaan de agenda te zetten.

Wat kunnen we doen om dat te doorbreken? Hoe begint u eraan om een welzijnsbeleid op poten te zetten? Of welke middelen kunt u opnemen in uw huidige beleid?

Opleidingen om welzijn te boosten

Onderzoeken tonen het aan: je voelt je beter op het werk als je de kans krijgt om opleidingen te volgen en je competenties te ontwikkelen.

  • Sommige studies nuanceren dat. Ze wijzen erop dat u uw opleidingsinspanningen moet inbedden in een overkoepelend samenhangend hr-beleid. Alleen dan oogst u krachtige en duurzame welzijnseffecten.
  • Andere onderzoeken stellen dan weer dat de rol van de directe leidinggevende het belangrijkst is. Want hij kent de werkvloer en weet wat zijn collega’s nodig hebben. En dat in schril contrast met het centraal gestuurde – vaak ondoeltreffende – hr-beleid.

Ons oordeel? Een combinatie van beide is het beste. Voor een impact op het welzijn van uw medewerkers verenigt u een doeltreffend hr-beleid en betrokken leidinggevenden die een klare kijk hebben op de opleidingsbehoeften van hun team.

Verplichte welzijnsopleidingen

In België zijn sommige opleidingen wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld de cursussen preventieadviseur, vertrouwenspersoon of veiligheidscoördinator op de werkplek. En hoewel ze belangrijk zijn voor de productiviteit van bedrijven, zijn ze daar vaak geen prioriteit. Ondernemingen investeren te weinig tijd en geld in hun opleidingen. Zo zijn die minder doeltreffend dan ze zouden kunnen zijn.

Daarom reserveert de federale overheid een belangrijke plaats voor onderwijs en opleidingen in haar Nationale Strategie Welzijn op het Werk. Als jonge werknemers al tijdens hun opleiding een goede kennis opdoen van preventie, varen hun werkgevers daar wel bij. En ook bij managementopleidingen moet er meer aandacht zijn voor welzijn op het werk. De manager wordt mee verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers. Hij krijgt de opdracht om bij te dragen aan het behoud van het menselijk kapitaal én aan de productiviteitsgroei binnen het bedrijf.

Optionele welzijnsopleidingen

De laatste jaren werden naast de verplichte ook heel wat keuzeopleidingen ontwikkeld rond welzijn, zoals yoga en mindfulness. Verschillende studies wijzen uit dat ook die een meerwaarde hebben voor werknemers en ondernemingen. Het aanbod is enorm. Daarom is het belangrijk om u goed te informeren en die opleiding voor te stellen die precies beantwoordt aan de behoeften van uw medewerkers.

Nog wat goede raad

Klaar om zelf aan de slag te gaan? Hou deze praktische raadgevingen in het achterhoofd:

  • Meet regelmatig de doeltreffendheid van uw welzijnsopleidingen. Neem de tijd om na te gaan of uw initiatieven de impact hebben die u voor ogen had. En veranker die praktijk met de nodige follow-up. Volg daarvoor verschillende types van indicatoren. Meet bijvoorbeeld de betrokkenheid met terugkerende interne enquêtes. Of ga na hoe het werkverzuim evolueert.
  • Praat face to face met uw werknemers – voor, tijdens én na elke opleiding. Zo zorgt u voor coaching en wisselt u feedback uit. Peil ook regelmatig naar competenties die ze nog kunnen verbeteren, en naar andere hinderpalen voor hun welzijn.

Kent u nog best practices voor de verhoging van het welzijn via opleidingen? Deel ze met ons via een reactie onder dit artikel.

Latest posts by Patrik Marinkovic (see all)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

LEERNIEUWS IN UW MAILBOX

U vindt Lerenmetresultaat.be een leuke bron van inspiratie? Maar u wilt graag nog meer lezen over het organiseren van opleidingen? Of u wilt onze Cevora-opleidingen beter leren kennen? Schrijf u dan nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Gerelateerde posts